Keď chcete výsledky

Best practices
VÚB Banka
Je direct mailing "mŕtvy"?
Cieľom projektu bolo udržanie a zazmluvnenie existujúcej siete zákazníkov, motivácia partnerov k zvyšovaniu obratu spoločnosti, zvýšenie povedomia o novej segmentácii produktov, poznateľnosť značky.
T-Mobile
Kreatívne zásielky ÁNO či NIE?
Z našich skúseností kreativita – grafika, obrázky ap. ovplyvní response rate (počet reagujúcich) z približne 20%.
Kofola
Kofola biznis program
Cieľom projektu bolo udržanie a zazmluvnenie existujúcej siete zákazníkov, motivácia partnerov k zvyšovaniu obratu spoločnosti.